Πλατάρια

Περιέχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία του κρέατος κοτόπουλου.

ΛΙΠΑΡΑ10,07 %
ΥΓΡΑΣΙΑ69,14 %
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ17,27 %
ΝΑΤΡΙΟ0,08 %
ΦΩΣΦOΡΟ0,69 %
ΚΑΛΙΟ0,17 %
ΘΕΙΟ0,23 %
ΑΣΒΕΣΤΙΟ1,19 %
ΜΑΓΝΗΣΙΟ0,04 %
ΧΑΛΚΟΣ ppm0,5
ΣΙΔΗΡΟΣ ppm<1
ΜΑΓΓΑΝΙΟ ppm0,5
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ppm29