Ημερήσια Δοσολογία

ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑΕΝΗΛΙΚΟ ΣΚΥΛΙ – ΕΓΚΥΟΣ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ 2η ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗΣΝΕΑΡΟ ΣΚΥΛΟΚΟΥΤΑΒΙ – ΕΓΚΥΟ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΑΠΟ 3η ΕΩΣ 6η ΕΒΔ. ΚΥΗΣΗΣΕΓΚΥΟ ΣΚΥΛΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣΚΥΛΙΤΣΕΣ ΠΟΥ ΘΗΛΑΖΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΤΑΒΙΩΝ
1 kg 60 gr 90 gr 120 gr75 gr180 gr
2 kg100 gr150 gr200 gr123 gr299 gr
3 kg134 gr200 gr269 gr166 gr405 gr
4 kg165 gr247 gr331 gr209 gr497 gr
5 kg194 gr292 gr391 gr243 gr585 gr
6 kg222 gr333 gr444 gr277 gr670 gr
7 kg248 gr373 gr500 gr311 gr747 gr
8 kg273 gr410 gr549 gr341 gr824 gr
9 kg299 gr448 gr598 gr373 gr897 gr
10 kg320 gr480 gr641 gr401 gr961 gr
12.5 kg380 gr570 gr760 gr475 gr1141 gr
15 kg436 gr653 gr871 gr544 gr1307 gr
17.5 kg487 gr730 gr974 gr608 gr1461 gr
20 kg538 gr807 gr1076 gr673 gr1615 gr
22.5 kg581 gr871 gr1162 gr726 gr1743 gr
25 kg632 gr948 gr1264 gr790 gr1897 gr
27.5 kg675 gr1012 gr1350 gr844 gr2025 gr
30 kg718 gr1076 gr1435 gr897 gr2153 gr
35 kg807 gr1211 gr1615 gr1008 gr2423 gr
40 kg888 gr1333 gr1777 gr1111 gr2666 gr
45 kg970 gr1452 gr1940 gr1256 gr2905 gr
50 kg1047 gr1570 gr2094 gr1309 gr3141 gr
55 kg1124 gr1691 gr2247 gr1403 gr3371 gr
60 kg1196 gr1794 gr2393 gr1495 gr3589 gr
65 kg1364 gr1897 gr2529 gr1581 gr3794 gr
70 kg1337 gr2100 gr2675 gr1670 gr4012 gr
75 kg1410 gr2250 gr2820 gr1762 gr4230 gr
80 kg1474 gr2400 gr2948 gr1841 gr4423 gr
85 kg1538 gr2550 gr3076 gr1923 gr4615 gr
90 kg1606 gr2700 gr3213 gr2008 gr4820 gr